Residence U Černé věže

Jetzt buchen

U Černé věže Str. 13, Budweis České Budějovice 1, 37001 Budweis ← Budweis • zeige auf Karte

Springen zu: Jetzt buchen Zimmer Beschreibung Anlagen Ausstattung Budweis Umgebung

Residence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmánDvoulůžkový apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmánDvoulůžkový apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmánDvoulůžkový apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmánDvoulůžkový apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - Čtyřlůžkový apartmán s mezonetemČtyřlůžkový apartmán s mezonetemResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmánDvoulůžkový apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmánDvoulůžkový apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - Studiový apartmánStudiový apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - TOP Family apartmán pro 4 osobyTOP Family apartmán pro 4 osobyResidence U Černé věže České Budějovice - TOP Family apartmán pro 4 osobyTOP Family apartmán pro 4 osobyResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České Budějovice - Čtyřlůžkový apartmán s mezonetemČtyřlůžkový apartmán s mezonetemResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmán s mezonetemDvoulůžkový apartmán s mezonetemResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmánDvoulůžkový apartmánResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmán s mezonetemDvoulůžkový apartmán s mezonetemResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmán s mezonetemDvoulůžkový apartmán s mezonetemResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České Budějovice - Studiový apartmánStudiový apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - Studiový apartmánStudiový apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouDvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouDvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouDvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouDvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouDvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouDvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouDvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Čtyřlůžkový apartmánČtyřlůžkový apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouDvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouDvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouDvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouDvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouDvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Studiový apartmánStudiový apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - Studiový apartmánStudiový apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - Studiový apartmánStudiový apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - Studiový apartmánStudiový apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - Čtyřlůžkový apartmán s mezonetem a terasouČtyřlůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Čtyřlůžkový apartmán s mezonetem a terasouČtyřlůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Čtyřlůžkový apartmán s mezonetem a terasouČtyřlůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Čtyřlůžkový apartmán s mezonetem a terasouČtyřlůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Čtyřlůžkový apartmán s mezonetem a terasouČtyřlůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Čtyřlůžkový apartmán s mezonetem a terasouČtyřlůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České Budějovice - TOP view apartmánTOP view apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - TOP view apartmánTOP view apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - TOP view apartmánTOP view apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - TOP view apartmánTOP view apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - TOP view apartmánTOP view apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - TOP view apartmánTOP view apartmánResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České Budějovice
Residence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - Čtyřlůžkový apartmán s mezonetemResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - Studiový apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - TOP Family apartmán pro 4 osobyResidence U Černé věže České Budějovice - TOP Family apartmán pro 4 osobyResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České Budějovice - Čtyřlůžkový apartmán s mezonetemResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmán s mezonetemResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmánResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmán s mezonetemResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmán s mezonetemResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České Budějovice - Studiový apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - Studiový apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Čtyřlůžkový apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Dvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Studiový apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - Studiový apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - Studiový apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - Studiový apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - Čtyřlůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Čtyřlůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Čtyřlůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Čtyřlůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Čtyřlůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České Budějovice - Čtyřlůžkový apartmán s mezonetem a terasouResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České Budějovice - TOP view apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - TOP view apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - TOP view apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - TOP view apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - TOP view apartmánResidence U Černé věže České Budějovice - TOP view apartmánResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České BudějoviceResidence U Černé věže České Budějovice

Buchungsformular - Residence U Černé věže


Economy room - Residence U Černé věže

Residence U Černé věže bietet 3 x Economy room:

Im Preis inbegriffen: Mehrwertsteuer

Im Preis nicht inbegriffen: Frühstück

Maximale Anzahl von Menschen: 2

Buchen Zimmer

TOP Family apartmán pro 4 osoby - Residence U Černé věže

Residence U Černé věže bietet 2 x TOP Family apartmán pro 4 osoby:

Im Preis inbegriffen: Mehrwertsteuer

Im Preis nicht inbegriffen: Frühstück

Maximale Anzahl von Menschen: 4

Buchen Zimmer

Fotogalerie

TOP Family apartmán pro 4 osoby - Residence U Černé věže České BudějoviceTOP Family apartmán pro 4 osoby - Residence U Černé věže České Budějovice

Čtyřlůžkový apartmán - Residence U Černé věže

Residence U Černé věže bietet 3 x Čtyřlůžkový apartmán:

Im Preis inbegriffen: Mehrwertsteuer

Im Preis nicht inbegriffen: Frühstück

Maximale Anzahl von Menschen: 4

Buchen Zimmer

Fotogalerie

Čtyřlůžkový apartmán - Residence U Černé věže České Budějovice

TOP view apartmán - Residence U Černé věže

Residence U Černé věže bietet 3 x TOP view apartmán:

Im Preis inbegriffen: Mehrwertsteuer

Im Preis nicht inbegriffen: Frühstück

Maximale Anzahl von Menschen: 2

Buchen Zimmer

Fotogalerie

TOP view apartmán - Residence U Černé věže České BudějoviceTOP view apartmán - Residence U Černé věže České BudějoviceTOP view apartmán - Residence U Černé věže České BudějoviceTOP view apartmán - Residence U Černé věže České BudějoviceTOP view apartmán - Residence U Černé věže České BudějoviceTOP view apartmán - Residence U Černé věže České Budějovice

Dvoulůžkový apartmán s mezonetem - Residence U Černé věže

Residence U Černé věže bietet 3 x Dvoulůžkový apartmán s mezonetem:

Im Preis inbegriffen: Mehrwertsteuer

Im Preis nicht inbegriffen: Frühstück

Maximale Anzahl von Menschen: 3

Buchen Zimmer

Fotogalerie

Dvoulůžkový apartmán s mezonetem - Residence U Černé věže České BudějoviceDvoulůžkový apartmán s mezonetem - Residence U Černé věže České BudějoviceDvoulůžkový apartmán s mezonetem - Residence U Černé věže České Budějovice

Dvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasou - Residence U Černé věže

Residence U Černé věže bietet 4 x Dvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasou:

Im Preis inbegriffen: Mehrwertsteuer

Im Preis nicht inbegriffen: Frühstück

Maximale Anzahl von Menschen: 3

Buchen Zimmer

Fotogalerie

Dvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasou - Residence U Černé věže České BudějoviceDvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasou - Residence U Černé věže České BudějoviceDvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasou - Residence U Černé věže České BudějoviceDvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasou - Residence U Černé věže České BudějoviceDvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasou - Residence U Černé věže České BudějoviceDvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasou - Residence U Černé věže České BudějoviceDvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasou - Residence U Černé věže České BudějoviceDvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasou - Residence U Černé věže České BudějoviceDvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasou - Residence U Černé věže České BudějoviceDvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasou - Residence U Černé věže České BudějoviceDvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasou - Residence U Černé věže České BudějoviceDvoulůžkový apartmán s mezonetem a terasou - Residence U Černé věže České Budějovice

Studiový apartmán - Residence U Černé věže

Residence U Černé věže bietet 7 x Studiový apartmán:

Im Preis inbegriffen: Mehrwertsteuer

Im Preis nicht inbegriffen: Frühstück

Maximale Anzahl von Menschen: 2

Buchen Zimmer

Fotogalerie

Studiový apartmán - Residence U Černé věže České BudějoviceStudiový apartmán - Residence U Černé věže České BudějoviceStudiový apartmán - Residence U Černé věže České BudějoviceStudiový apartmán - Residence U Černé věže České BudějoviceStudiový apartmán - Residence U Černé věže České BudějoviceStudiový apartmán - Residence U Černé věže České BudějoviceStudiový apartmán - Residence U Černé věže České Budějovice

Čtyřlůžkový apartmán s mezonetem a terasou - Residence U Černé věže

Residence U Černé věže bietet 3 x Čtyřlůžkový apartmán s mezonetem a terasou:

Im Preis inbegriffen: Mehrwertsteuer

Im Preis nicht inbegriffen: Frühstück

Maximale Anzahl von Menschen: 4

Buchen Zimmer

Fotogalerie

Čtyřlůžkový apartmán s mezonetem a terasou - Residence U Černé věže České BudějoviceČtyřlůžkový apartmán s mezonetem a terasou - Residence U Černé věže České BudějoviceČtyřlůžkový apartmán s mezonetem a terasou - Residence U Černé věže České BudějoviceČtyřlůžkový apartmán s mezonetem a terasou - Residence U Černé věže České BudějoviceČtyřlůžkový apartmán s mezonetem a terasou - Residence U Černé věže České BudějoviceČtyřlůžkový apartmán s mezonetem a terasou - Residence U Černé věže České Budějovice

Dvoulůžkový apartmán - Residence U Černé věže

Residence U Černé věže bietet 14 x Dvoulůžkový apartmán:

Im Preis inbegriffen: Mehrwertsteuer

Im Preis nicht inbegriffen: Frühstück

Maximale Anzahl von Menschen: 3

Buchen Zimmer

Fotogalerie

Dvoulůžkový apartmán - Residence U Černé věže České BudějoviceDvoulůžkový apartmán - Residence U Černé věže České BudějoviceDvoulůžkový apartmán - Residence U Černé věže České BudějoviceDvoulůžkový apartmán - Residence U Černé věže České BudějoviceDvoulůžkový apartmán - Residence U Černé věže České BudějoviceDvoulůžkový apartmán - Residence U Černé věže České BudějoviceDvoulůžkový apartmán - Residence U Černé věže České Budějovice

Čtyřlůžkový apartmán s mezonetem - Residence U Černé věže

Residence U Černé věže bietet 2 x Čtyřlůžkový apartmán s mezonetem:

Im Preis inbegriffen: Mehrwertsteuer

Im Preis nicht inbegriffen: Frühstück

Maximale Anzahl von Menschen: 4

Buchen Zimmer

Fotogalerie

Čtyřlůžkový apartmán s mezonetem - Residence U Černé věže České BudějoviceČtyřlůžkový apartmán s mezonetem - Residence U Černé věže České Budějovice

Beschreibung - Residence U Černé věže

Wir haben für Ihren Komfort bereit, komfortabel eingerichtete Apartments, die ein Gefühl von zu Hause Umwelt hervorruft, ob Sie auf Reisen sind für die Arbeit oder südböhmischen Kulturdenkmälern. Die Apartments sind mit Sat-TV, Radio, Direktwahl-Telefon und Internetanschluss ausgestattet. Genießen Sie erholsame in einer luxuriösen und geräumigen Badezimmer. Sie können genießen Gourmet-Restaurant oder Dienstleistungen, die Sie haben unsere eigene voll ausgestattete Küche. Luxuriöses und komfortables Wohnen Umwelt wird durch die einzigartige historische Atmosphäre der Anlage verschärft. Die denkmalgeschützten Gebäude sind und deren Räumlichkeiten sind gepflegt vielen ursprünglichen architektonischen Eigenschaften. Residence befindet sich direkt im historischen Herzen der Stadt, dem Schwarzen Turm, in Sichtweite des Platzes von Premysl Otakar II.

Anlagen - Residence U Černé věže

Frühstück

Preis: 6EUR

Speisen & Getränke

 • Bar

Allgemein

 • Balkon
 • Küche
 • Heizung
 • Frühstück
 • Designhotel
 • Klimaanlage
 • Kühlschrank
 • Nichtraucher Zimmer
 • Raucherbereich Garten
 • Nichtraucherunterkunft (Alle öffentlichen und privaten Bereiche sind Nichtraucherzonen)

Dienstleistungen

 • Hochzeitssuite
 • Gepäckaufbewahrung
 • VIP-Zimmereinrichtungen
 • Fax/Fotokopiereinrichtungen
 • Informationsschalter für Ausflüge

Aktivitäten

 • Wandern
 • Radfahren
 • Fahrradverleih

Außenbereich

 • Terrasse

Ausstattung - Residence U Černé věže

Check-in:

14:00

Check-out:

11:00

Frühstück:

Preis: 6EUR

Personal spricht:

 English,  Čeština

Stornobedingungen:

Die Stornierungs- und Vorauszahlungsbedingungen ändern sich je nach Zimmerkategorie. Bitte fügen Sie Ihre Reisedaten ein und überprüfen Sie die Bedingungen Ihrer gewählten Zimmerkategorie.

Kinder und Zustellbetten:

alle Kinder bis 12 Jahre zahlen keinen Aufpreis in einem der vorhandenen Betten
1 Kinder bis 3 Jahre zahlen keinen Aufpreis für ein Babybett. Die maximale Anzahl von Zusatzbetten pro Zimmer erlaubt ist in dem Buchungsformular angegeben.

In dieser Unterkunft werden folgende Kreditkarten akzeptiert:


Residence U Černé věže akzeptiert diese Karten und behält sich das Recht vor, sie vor Ihrer Ankunft vorzuautorisieren.